Cadillac 1959

Cadillac 1959

Bilen kom hit för blästring, en del rostlagning, riktning av kaross samt epoxy målning.

Bilen hade ett helt iordningsställt motorrum vilket krävde en stor insats för skydd och maskering. Det hela avlöpte väl då det inte fanns varken damm eller färgrök efter utfört arbete i motorrummet.